• 8S4M5148
 • lapa_de_gargantans_2
 • Milagros de Amil1
 • 8s4m6621
 • c.s.xusta1
 • rapa_07
 • Casa Cultura 1
 • C.Amil3
 • petroglifos de ardegán 1

Liña 3.- Emprego para a Conservación e o Funcionamento de Bens e Servizos Municipais.


Liña 3.- Emprego para a Conservación e o Funcionamento de Bens e Servizos Municipais.

Solicitudes

 • Emprego para conservación e funcionamento de bens e servicios municipais.
  • Data rexistro Deputación: 01/02/2018.
  • Subvención solicitada: solicitado 9 traballadores a xornada completa e durante 10 meses, do 01-03-2018 ata o 31-12-2018 €, para a prestación do servicio “MANTEMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, ESPAZOS NATURAIS VIAIS, MANTEMENTO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS E SERVICIO RECOLLIDA DO LIXO”.
  • Importe: 106.477,20 €

Concesións

 • Emprego para conservación e funcionamento de bens e servicios municipais.
  • Data rexistro Deputación: 01/02/2018.
  • Subvención solicitada: solicitado 9 traballadores a xornada completa e durante 10 meses, do 01-03-2018 ata o 31-12-2018 €, para a prestación do servicio “MANTEMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, ESPAZOS NATURAIS VIAIS, MANTEMENTO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS E SERVICIO RECOLLIDA DO LIXO”.
  • Importe: 106.477,20 €
  • Concedidas pola Xunta de Goberno Local da Deputación Provincial de Pontevedra con data 16/02/2018.