• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Artículos archivados en "Plan Concellos DEPO 2017"

Subvencións Liña 2 Plan Concellos 2018


PLAN CONCELLOS 2018 Solicitadas ao abeiro do do citado plan, da Deputación Provincial de Pontevedra, as seguintes subvencións: LIÑA 2.- AMORTIZACION, PAGAMENTO DE DEBEDAS E GASTOS CORRENTES INCLUIDOS OS DERIVADOS DA REALIZACIÓN DE ACTOS CULTURAIS, DEPORTIVOS, SOCIAIS EDUCATIVOS ETC....

PLAN CONCELLOS 2017 LIÑA 2. – Gasto corrente novo (ACTIVIDADES)


Concedidas ao abeiro do citado plan, pola Deputación Provincial de Pontevedra, subvencións para as seguintes actividades: “V CARREIRA CARNEIRO Ó ESPETO”, 7.032,59 €. “OBRADOIRO DE COCIÑA ECONOMICA”, 1.633,50 €. “FESTA CARNEIRO Ó ESPETO”, 8.000,00 €. “REPRESENTACION TEATRO...

PLAN CONCELLOS 2017 LINEA 1. – INVESTIMENTOS


PLAN CONCELLOS 2017 LIÑA 1. – INVESTIMENTOS Concedidas ao abeiro do citado plan, pola Deputación Provincial de Pontevedra, subvencións para: “ SUBMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS E PROTECCIONS NO CRUCE DE SANTA LUCIA”, por importe de 31.534,10 €. “ADQUISICION DUN EQUIPO...

Contratación Personal Laboral


COMUNICACIÓN O Concello de Moraña, contratou 10 prazas de persoal laboral eventual, durante 10 meses, para a realización dos traballos de “MANTEMENTO DE SERVIZOS PUBLICOS, ESPACIOS NATURAIS, VIAIS E EDIFICIOS MUNICIPAIS@, cun custo total de CENTO NOVE MIL CINCOCENTOS NOVENTA euros...

Bases Reguladoras del Plan Provincial de Obras y Servicios (Plan Concellos 2017)


LIÑA 3. EMPREGO PARA CONSERVACION E O FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVICIOS MUNICIPAIS Comunícase que no Boletín Oficial da Provincia, de data 2 de xaneiro de 2016, publicáronse as bases reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servicios (Plan Concellos 2017). Liña 3.- Emprego para a...

El Tiempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil del Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2018 Plan Concellos DEPO 2019