• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Artículos archivados en "Bandos"

BANDO: Programa Benestar en Balnearios 2019


A Consellería de Política Social convoca a concesión de prazas para participar no Programa Benestar en Balnearios 2019

ANUNCIO: Exposición Pública do Padrón do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do Exercicio 2019


ANUNCIO: Exposición Pública do Padrón do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do Exercicio 2019

BANDO: Listas Provisionais do Censo Electoral


De conformidade co disposto no artigo 39.2 da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de Xuño do Rexime Electoral modificado polo Real Decreto 1799/2003 do 26 de Decembro, expóñense ao público as Listas Provisionais do Censo Electoral.

BANDO: Prestación económica de Pago Único por Hija o Hijo menor a cargo


A Conselleria de Política Social, en base a Orde do 20 de Marzo de 2019, convoca unha Prestación económica de Pagamento Único por Filla ou Fillo menor ao cargo.

Programación de los Campamentos Polideportivos Príncipe Felipe para el año 2019


A Excelentísima Deputación de Provincial de Pontevedra sacou as bases para a programación dos Programación dos Campamentos Polideportivos Príncipe Felipe para o ano 2019.

BANDO: Procedemento de Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3


Tras resolución do 8 de marzo de 2019, convócase o Procedemento de Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3

BANDO Programa DEPO Aventura A Lanzada 2019


Bando DepoTermal 2019


A Deputación Provincial en colaboración co Concello de Moraña, convoca a concesión de prazas para participar nos seguintes programas termais.

Bando Oficina Virtual Tributaria


Desde o mes de Febreiro de 2019 está dispoñible unha nova versión da Oficina Virtual Tributaria do Oral em hhtps://ovt.depo.gal

Bando: AXUDAS Á MOCIDADE PARA COMPRA DE VIVENDA


FAI SABER MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA. AXUDAS Á MOCIDADE PARA COMPRA DE VIVENDA Programa de axudas dirixido a facilitar ás persoas mozas o acceso a unha vivenda en réxime de propiedade localizada nun municipio de pequeno tamaño, mediante a concesión...

El Tiempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil del Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2018 Plan Concellos DEPO 2019