• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Últimas Novedades

Programa Reactiva Moraña


Presentamos toda La información de las ayudas para el impulso de la Actividade Económica en el Concello de Moraña para paliar los efectos del Covid19.

31 de Maio: Día Mundial sen Tabaco


TABACO e COVID-19 Deixar de fumar é o mellor que se pode facer pola SAÚDE:

Semana Sin Tabaco


O 30 de Maio de cada ano a OMS celebra o Día Mundial sen Tabaco, co fin de resaltar os riscos asociados ao tabaquismo, tanto para a saúde como noutros ámbitos.

BANDO: Publicación das Listas Provisionais do Censo Electoral


Que de conformidade co disposto no artigo 39.2, da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral modificado polo Real Decreto 1799/2003, do 26 de decembro; expóñense ao público as LISTAS PROVISIONAIS DO CENSO ELECTORAL, durante o prazo comprendido entre o 25-05-2020 e o...

Bando: Preinscripción Escola Infantil – Gardería


Que no Diario Oficial de Galicia núm. 94, de data 15/05/2020, publícase a RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2020 pala que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escalas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galega de Servizos de lgualdade e Benestar para o curso 2020/2021, e...

El Tiempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil del Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2018 Plan Concellos DEPO 2019 Plan Concellos DEPO 2019